Ta steget!

Ta steget!

Minnen av en stegtävling

AllmäntPosted by Jenny Antonsson Sat, April 25, 2015 09:20:29
Det är nog fem år sedan vi hade stegtävling på jobbet nu. Vi konstaterade att den som åkte kollektivt till jobbet, som jag, fick bra många fler steg än den som åkte bil. Jag utnyttjade alla möjligheter för att få steg och det blev att jag började gå runt på centralstationen tills mitt tåg gick. Tidigare hade jag gått direkt från min spårvagn till tåget och satt mig ner och väntat, men nu använde jag istället tiden däremellan till att gå mellan Pressbyrån och apoteket, apoteket genom busstationen, vända och gå tillbaka och fortsätta så tills några minuter innan mitt tåg gick. Sedan dess kan jag räkna antalet dagar som jag inte tagit mina stationspromenader. För jag gör det i stort sett alltid. Jag går planlöst runt och fram och tillbaka, det blir av sig självt numera. Ibland får jag promenera 7 minuter, ibland bara 3. Men jag gör det alltid.